logologo2
 
  Ana Sayfa  Tarihçe  Sermaye Yapısı  Organizasyon  İhaleler  Duyurular  Yayınlar-Raporlar  İletişimSermaye YapısıKuruluş  sermayesi  % 49  hissesi  kamu (Etibank) , % 51  hissesi  Özel  Milli bankalar  olmak üzere 300 Milyon TL.dir.

 

1971-1980 yılları arasında sermaye kademeli olarak 4 milyar TL.ya çıkarılmış, Özel bankaların elindeki  hisseler  Maliye  Bakanlığı' nca  devralınmış , Ocak  1984' de Maliye  Bakanlığı  hisseleri Etibank'a devredilmiştir.

 

Yeniden değerleme net artışları ve finans ihtiyaçlarına göre, 200 Milyar TL. olan şirket sermayesi, 22.3.1990 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda 261 Milyar TL.'na çıkarılmış Ana sözleşmenin ilgili maddesi kabul edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 21.06.1990 tarihinde yayımlanmıştır.

 

1992 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3836 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının birbirlerine  olan  Borçlarının Tahkimi  Hakkında  Kanunu"  uyarınca kanun kapsamına giren borçlarımızdan alacakların  mahsubu  sonucu  kalan 105.834.472.000.-TL.'nin ödenmiş sermayeye ilavesi ile Şirket sermayesi  366.834.472.000.-TL.'na  çıkarılmış  olup  24.04.1995  tarihinde yapılan 1994 yılı Olağan Olağan Genel Kurulu'nda şirket sermayesi 3.443.495.000.000.-TL.'ya yükseltilmiş ve 1.8.1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

 

Şirket   sermayesi  13.03.1996  tarihinde  yapılan  Olağanüstü  Genel  Kurulu  toplantısında 9.250.000.000.000.-TL.' ye  yükseltilmiş olup, 30.5.1996 tarihli T.Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

 

25.06.1999 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul' da kayıtlı sermaye sistemi kabul edilerek , Şirketimizin  kayıtlı  sermaye  tavanı  14.250.000.000.000.-TL  olarak  belirlenmiş ve  bu husus 08.07.1999 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Yıl içinde kayıtlı sermaye tavanına mahsuben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca en son yapılan ödeme sonucu şirket esas sermayesi 12.500.000.000.000.-TL 'ye yükseltilmiş ve 29.9.1999 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

 

05.07.2000  tarihinde  yapılan  Olağanüstü  Genel  Kurul' da  kayıtlı  sermaye  tavanı  35.000.000.000.000.-TL 'ye çıkarılmış ve 12.7.2000 tarih ve 5086 sayılı Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesinde  ilan  edilmiştir. Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı' nca , arttırılan sermayeye mahsuben yapılan ödemeler  sonucu Şirketin ödenmiş sermayesi 35.000.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye  tavanına 2001 yılında ulaşmıştır.8.935 milyar TL'lik sermaye artışı  18.01.2001/5217 sayılı ,5.555 milyar TL'lik sermaye  artışı ise  5.12.2001/ 5439 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde ilan edilmişlerdir.

 

28.01.2002  tarihinde  yapılan  Olağanüstü  Genel  Kurul' da  kayıtlı  sermaye  tavanı 100.000.000.000.000.-TL 'ye çıkarılmış ve 08.02.2002 tarih ve 5483 sayılı Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesinde  ilan  edilmiştir. Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı' nca , arttırılan sermayeye mahsuben yapılan ödemeler  sonucu Şirketin ödenmiş sermayesi 45.000.000.000.000.-TL'ye 2002 yılında ulaşmıştır.

 

Sermayeye mahsuben ödenen 5.000 milyar TL'lik iki artış  29.08.2002 / 5624 , 03.01.2003 / 5710 sayılı Ticaret sicil gazetelerinde  ilan edilmişlerdir.

 

Şirketin ödenmiş sermayesi 2003 yılında 75.000.000.000.000.-TL'ye ulaşmıştır. Sermayeye mahsuben  ödenen  10.000 milyar TL  ve  20.000 milyar TL'lık  iki artış 15.07.2003 / 5841, 12.01.2004 / 5965 sayılı Ticaret Sicil gazetelerinde ilan edilmişlerdir.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 2005 yılında 100.000.000 YTL olmuştur.Sermayeye mahsuben suben ödenen 25.000.000 YTL'lik artış 05.12.2005/ 6445 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

 

Tamamı ödenmiş  bulunan  100.000.000 TL  Şirketimiz  esas  sermayesinin  oluşumu aşağıdadır.

 

KURUM TL %
Özelleştirme İdaresi Bşk.    99.996.898,70

99,997

Vakıflar Genel Müdürlüğü

991,37

0,001

Muhtelif Ortaklar

2.109,93

0,002

© 2011 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ( Tasfiye Halinde )