logologo2
 
  Ana Sayfa  Tarihçe  Sermaye Yapısı  Organizasyon  İhaleler  Duyurular  Yayınlar-Raporlar  İletişimTarihçe


Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Karadeniz bölgesindeki Murgul, Küre, Espiye ve diğer maden sahalarından bakır, bakırlı pirit ve bunlara mahlut diğer cevherleri çıkarmak ve mevcut tesislere ilave olarak yeni tesisler kurmak, yeni cevher yatakları bulmak ve işlemek maksadı ile 28.05.1968 tarihinde % 49 hissesi Etibank’a % 51 hissesi de özel kişi ve bankalara ait olmak üzere 300 Milyon TL sermaye ile kurulmuştur.

 

Şirketin kuruluşunu müteakip Murgul, Küre ve Samsun İşletmelerinde gerekli yatırım faaliyetlerine başlanmış, Murgul İşletmesinde 1973 yılında bakır ve pirit konsantre, Samsun İşletmesinde 1973 yılında blister bakır, 1975 yılında da sülfürik asit üretimine geçilmiştir. Sürmene Kutlular İşletmesinde de 1980 yılında yatırım faaliyetlerine başlanarak 1985 yılında üretime geçilmiştir. Murgul, Kutlular ve Etibank Küre İşletmesinde üretilen bakır konsantreler Blister Bakır üretilmek üzere Samsun İşletmesine gönderilmiş, pirit konsantreler işletmelerden alıcısına satılmıştır.

 

Murgul, Kutlular, Küre ve Samsun İşletmelerinde üretim faaliyetlerine devam edilirken; işletilen maden sahalarında ve Giresun, Trabzon, Artvin illerinde 8 adet daha olmak üzere toplam 11 adet maden sahasında arama faaliyetleri de sürdürülmüştür. Arama çalışmaları sonucunda işletilen sahaların dışında ekonomik rezerv bulunamamıştır.

 

Şirket 22.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren  2929  sayılı  İktisadi  Devlet Teşekkülleri ve Kamu  İktisadi kuruluşları  hakkındaki  kanunla   Etibank'a  bağlı  ortaklık  haline  getirilmiştir. 28.04.1995 tarihindeki Olağan Genel Kurul  Kararı ile ŞirketMerkezi Samsun'dan  Ankara'ya alınmış olup, T.Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

 

Şirketimiz,Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve  93/35 sayılı kararı ile 3291sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık  K.O.İ. Başkanlığına  devredilmesi  kararlaştırılmış ve  03.02.1994  tarihinde   Etibank  Genel  Müdürlüğü ile Kamu Ortaklığı İdaresi  Başkanlığı  arasında  imzalanan  devir - teslim  tutanağı  ile  Etibank Genel Müdürlüğü  Şirketimizdeki sermaye payına ait hisse senetlerini  Özelleştirme  İdaresi Başkanlığına devretmiştir.

 

Küre işletmesi 1191 yılında Etibank  Küre İşletmesine devredilmiş, Kutlular işletmesi de maden rezervinin tükenmesi nedeniyle 1996 yılında kapatılmıştır.

     

Şirketin blok olarak satılması amacı ile 1995, 2000 ve 2003 yıllarında 3 defa  Özelleştirme  ihalesine  çıkılmasına  karşılık herhangi  teklif gelmemiştir.

 

Samsun İşletmesi 24.02.2004 tarihinde varlık satışı yöntemiyle yapılan ihale sonucunda; İzabe ve Asit tesisleri ,1.067.845 m2 arsa ile birlikte Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararı ile CE-KA İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat  Sanayii  ve Ticaret A.Ş.ye satılmıştır.

 

 Murgul İşletme Müdürlüğünün de ekonomik maden  rezervinin  tükenmesi  nedeniyle Özelleştirme Yüksek  Kurulu'nun  08.11.2004  tarih ve 2004/109 sayılı kararı ile kapatılmasına karar verilmiş ,bu karar doğrultusunda 146 işçinin iş akitleri fesh edilerek kapatılma çalışmaları devam  ederken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun  06.04.2005 tarih ve 2005/40 sayılı kararları ile kapatma kararının iptali , işletmenin varlık satışı  yöntemi ile özelleştirilme sine karar verilmiştir.

 

Bu karar doğrultusunda yapılan ihale sonucunda,Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun

30.06.2006 tarih ve 2006/50 sayılı kararı ile;  KBİ.A.Ş ye ait "Maden sahalarının işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile birlikte Murgul İşletmesinin (tüm varlıkları) , Samsun'da yer alan 1.499.706 m2 arsaların satışı ve Murgul işletme bünyesinde yer alan hidroelektrik santralinin 36 yıl süre ile (işletme Hakkını Devir) yöntemi ile  Eti Bakır A.Ş ye satılmıştır.

 

Şirkete ait son işletmeninde satılması sonucunda, Özelleştirme Yüksek Kurulu 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı  karar  ile  şirketimizin tasfiyesine   karar  vermiştir. Bu   karar  20.08.2007   tarihinde   şirketimizce   yapılan “Olağanüstü  Genel  Kurul “  toplantısında  kabul  edilmiştir.

 

Şirketimizin   tasfiye  kararı 07.09.2007 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş,12.09.2007 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek 3.şahıslara duyurulmuştur.

 

© 2011 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ( Tasfiye Halinde )